วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การเคลื่อนที่ของกราฟตรีโกณมิติคุณสมบัติ
1. สามารถสร้างกราฟตรีโกณมิติทั้ง 6 กราฟคือ Sine Cosine Tangent Cosecant Secant Cotangant
2. การแสดงกราฟจากวงกลมหนึ่งหน่วย
3. แสดงการเขียนกราฟตามสีต่างๆ
4. สามารถซ่อนหรือแสดงกราฟต่างๆได้อย่างอิสระ
5. กำหนดขอบเขตเป็นแบบเรเดียน
GSP 5.0.1

1 ความคิดเห็น:

  1. อยากทราบว่าทำให้กราฟเป็นมุมเรเดียนในGSPได้ยังไงหรอคะ

    ตอบลบ